تولید میوه خشک از میوه های تازه به تازه

میوه خشک امسال

تولید میوه خشک در شهریور، ماه که وفور میوه تازه است، فرصتی طلایی برای تهیه میوه خشک است.
موضوع فوق، بیانگر روزهای گرانقدری است که تهیه کنندگان میوه خشک بیشتر قدردان آنند.

به قول مسعود مهدوی پور این روزها فرصتی است که میوه های تازه درختان، در بالاترین بخش درخت با نور خورشید و هوا در ارتباط نزدیک است.

تولید میوه خشک، به خاطر دسترسی بیشتر به میوه های تازه در این ایام،  جزو نادرترین روزهای سال است.

 این روزها فرصتی است که تولید میوه خشک، به دلایل زیر بیشتر از بفیه زمانها انجام میگیرد.

  • تنوعی از میوه های گوارا و آفتاب خورده در دسترس است
  • شرایط آب و هوایی ماههای اتی امکان دسترسی به میوه های تازه را نخواهد داست.

تولید میوه خشک

تولید میوه خشک

تولید میوه خشک،در شهریور ماه که وفور میوه تازه است، فرصتی گرانقدر برای تهیه  میوه خشک به شمار میاید.

برخی از این میوه ها هنوز در ماههای تابستان نیز انرژی خورشید را در خود ذخیره خواهند نمود.

حاصل ترکیب دو دریافت فوق یعنی آب و مواد غذایی و انرژی خورشید، قندهای مفید، عطر آگین، ویتامین و آنزیم های حیاتیست.

تولید میوه خشک در شهریور ماه فرصتی برای کسانی است که به کار تهیه میوه های خشک مشغولند.

میوه ها چه تازه و چه خشک، همگی منبع غذایی و انرژس عظیم برای رشد و آگاهی است.

منبع : 3khoshkbar.ir