میوه خشک تولیدش در روزهای آخر تابستان

تولید میوه خشک در روزهای آخر تابستان  و اوایل پاییز دقیقا  در راستای تولید آن ماده غذایی است که مناسب تغذیه، برای انسان کنونی است.

  • ماده غذایی مناسب تغذیه انسان کنونی، به علت موارد زیر قابل تامل است:
  • در گذشته انسان به اندازه امروز کم تحرک و پشت میز نشین نبود.
  •  آمار ابتلا به بیماریهای قلبی، اضافه وزن و سوء هاضمه  بسیار بیشتر از گذشته است.
  •  امروزه بیشتر فعالیت های بدنی مردم به فعالیتهای ذهنی تبدیل شده است.

با وجود عوامل فوق لازم است که انسان عصر حاضر وابستگی خود به غذاهای اجدادی اش را عوض نماید.

برای انسان امروز بیشتر غذایی مفید است که به آگاهی و امواج ذهنی تبدیل شود که میوه خشک این ویژگی را دارد.

تابستان به خاطر دسترسی بیشتر به میوه های تازه در این ایام، جزو روزهای پر برکت سال است که امکان تولید میوه های خشک را امکان پذیرتر می سازد.

تولید میوه خشک

تولید میوه خشک تازه

چند نوع از میوه های تازه که امکان خشک کردنشان در تابستان وجود دارد مانند موارد زیر است:

از آنجایی که اثرات درمانی میوه خشک و نقش آنها در بهبود بیماری بسیار زیاد است تولید آن نیز از مشاغل ارزشمند می باشد.

این موضوع به ویژه از آن نظر که غذای مورد نیاز انسان امروزی است بیشتر اهمیت پیدا می کند.

تابستان به دلیل دسترسی بیشتر به میوه های تازه جزو روزهای خوب سال از این نظر است.

غالب میوه ها هنوز در روزهای آخر ماههای تابستان انرژی خورشید را در خود ذخیره می کنند.

تولید میوه خشک در تابستان فرصتی برای کسانی است که به کار تهیه  این نوع میوه ها مشغولند.

میوه ها چه تازه و چه خشک، همگی منبع انرژی عظیم برای رشد و آگاهی است به همین خاطر کاملا مناسب تغذیه، برای انسان کنونی می باشد.