صادرات نارنگي خشک فله

فروش آنلاين نارنگي خشک فله

صادرات نارنگي خشک فله در ایران همانند میوه های دیگر سود دهی بالایی دارد.

صادرات میوه خشک شده از جمله مشاغلی هست که می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد.

صادرات نارنگی خشک

خواص نارنگی خشک

نارنگی خشک حاوی ویتامین های زیاد و دارای خواص درمانی فراوانی است.

از اثرات درمانی نارنگی خشک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • رفع یبوست
  • خواب راحت
  • کاهش تب بدن

ویتامین های زیر در نارنگی خشک وجود دارد:

  • ویتامین A
  • ویتامین B
  • ویتامین C

قیمت نارنگی خشک به قیمت روز نارنگی بستگی دارد.

صادرات نارنگي خشک فله

صادرات نارنگي خشک فله زمانی پر سود و ارز آور خواهد بود که  همه استانداردهای لازم برای صادرات را داشته باشد.

با توجه به بدون آب بودن نارنگی خشک حمل فله آن بدون بسته بندی شدن مشکلی ندارد.

اما همین نبود بستهبندی مناسب براساس استانداردها و شاخصهای بینالمللی از نقاط ضعفی است که  سبب ارزان شدن میوههای صادراتی فله ای می شود.

صادرات فلهای  برای خود صادر کننده و خریدار آن پر سود است ولی کمکی به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نمیکند.

در واقع صادرات فله ای به گونهای خام فروشی محسوب میشود.

سود صادرات فله ای را کشورهایی میبرند که به عنوان واسطه این محصولات به آنها صادر می شود.

کشور خریدار با انجام یک مرحله فرآوری و بستهبندی نسبتا کم دردسر و کمهزینهتر از تولید آن، چند برابر تولیدکنندگان و صادرکنندگان سود می برند.

خرید نارنگی خشک  بصورت فله باعث می شود که بتوان آن را با قیمت مناسب تری تهیه نمود.

در زمان خرید فله ای نارنگی خشک لازم است که از نظر ظاهری توجه شود که تغییر رنگ نداده باشد.